Norway: Name change of the NRA - Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) - tre.gs/ib